กลับบ้าน บอกเล่าแรงบันดาลใจ

เว็บไซต์กลับบ้าน บอกเล่าเรื่องราวกำลังใจ แรงบันดาลใจผ่านมุมมองของ “กลับบ้าน”   สะท้อนมุมมอง ความคิด ทัศนคติเชิงบวก เรื่องราวดีๆ ที่จะคอยเป็นแรงผลักดันให้ก้าวเดินไปอย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตแบบติดดิน มีความสุขกับอะไรที่ง่ายๆ ไม่ต้องมีคำพูดเยอะ เพียงแต่ลงมือทำให้เห็นกันไปเลย ชีวิตที่ออกจากกรุงเทพแล้วมาเติมเต็มความฝัน