Booking Time จองเวลาเรียน WordPress แบบตัวต่อตัว

 

ระบบจองเวลาเรียน WordPress คุณสามารถจองวันเวลา เรียนได้แล้ววันนี่ผ่านระบบ จองที่รวดเร็ว กรุณาชำระเงินค่าเรียนก่อนทำการจองวัน เวลา สถานที่

ขั้นตอนการจองเวลาเรียน

 

  • เลือกวัน เวลา ที่ต้องการ
  • ชำระเงิน 70% ก่อนเรียน
  • แจ้งชำระเงิน และ ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ Line@

 

 

บริการปรึกษา แก้ปัญหา WordPress

 

ห้องเรียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์