ภาพความประทับใจ

เก็บภาพความประทับใจในระหว่างเรียน ปี 2016-2020
ปี 2021 ได้เปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์ทั้งหมด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด

วิดีโอบันทึกเรื่องราว