TranslatePress ปลั๊กอินสุดล้ำ ที่จะทำให้การแปล WordPress ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ถ้าต้องการแปลเว็บของตนเองให้เป็นภาษาอื่น เราขอแนะนำปลั๊กอิน TranslatePress ที่ทั้งเบา และใช้งานง่าย โดยเริ่มต้นจาก