WordPress แพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์ ที่มีการใช้งานสูงสุดปี 2018

WordPress แพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์ ที่มีการใช้งานสูงสุดปี 2018

 

WordPress แพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์ ที่มีการใช้งานสูงสุดปี 2018 สถิติล่าสุดจาก W3 Techs ” แพลตฟอร์มการสร้างเว็บไซต์ยอดนิยม ปี 2018

 

WordPress แพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์

โดยเรียงลำดับเว็บไซต์ทั้งโลกที่มีการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างเว็บไซต์โดยสถิติในปี 2018 WordPress เป็นแพลตฟอร์มที่มียอดนิยมการใช้งานมากที่สุดถึง 55 เปอร์เซ็นต์ เกินครึ่งของแพลตฟอร์มที่มีการใช้งานทั้งหมดบนโลกใบนี้ ในขณะที่ Joomla รองลงมาเป็นลำดับ 2 อยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วย  Drupal 11 เปอร์เซ็นต์ ตามข้อมูลดังรูปที่ปรากฎ

 

ปัจจุบัน เวิร์ดเพรสส์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากบล็อกเกอร์ทั่วโลก เนื่องจากเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน อีกทั้งยังมีผู้ที่สร้างปลั๊กอิน (โปรแกรมเสริม), ธีม (รูปแบบการแสดงผล), รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับ เวิร์ดเพรสส์ได้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ เวิร์ดเพรสส์ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *