Webex Meetings แอปพลิเคชัน Video Conference ที่เหมาะกับการ WFH ที่สุดในตอนนี้

Webex Meeting แอปพลิเคชัน Video Conference ที่เหมาะกับการ WFH ที่สุดในตอนนี้ ในช่วงท่ามกลางวิกฤติโควิดนี้ เราจะได้เห็นการทำงานในรูปแบบที่เรียกกันว่า WFH ( Work from Home