WordPress.com ต่างกับ WordPress.org อย่างไร

คุณอาจกำลังคิดว่า คุณจะสร้างเว็บไซต์ของคุณบน WordPress.org หรือ WordPress.com ใช่หรือไม่ บทความนี้จะพาทุกคนไปเรียนรู้การใช้งาน WordPress สำหรับคนที่อยากสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง พร้อมคำแนะนำว่าเลือกสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress.org หรือ WordPress.com แบบไหนดีกว่ากัน