วิธีการตอบข้อสงสัยของลูกค้าด้วยหน้า FAQ (ฉบับสมบูรณ์)

หน้า FAQ (Frequently asked questions) หรือหน้าคำถามที่พบบ่อย  อาจจะไม่ใช่หน้าแรกที่คุณนึกถึงเมื่อทำการสร้างเนื้อหา Content สำหรับเว็บไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีหน้านี้ หรือสิ่งที่คุณมีมันไม่ได้ผล ก็ถึงเวลาที่จะทำให้ถูกต้อง