แชร์บทความไปยัง Social Media ชิวๆ ด้วย ปลั๊กอิน SEED Social ของคนไทย

SEED Social ปลั๊กอินแชร์บทความ ไปยังโซเชียลมีเดีย สะดวก ปลอดภัย ติดตั้งง่าย ทำให้สามารถแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสให้คนเข้าถึงบทความเราได้มากขึ้นอีกด้วย