เรียนทำเว็บไซต์ WordPress ที่ไหนดี ราคาไม่แพง จัดเวลาเรียนเองได้

คำถาม: เรียนทำเว็บไซต์ที่ไหนดี ใครรู้ช่วยบอกที MYWP SCHOOL คืออะไร MYWP SCHOOL คือ สถานที่สอนทำเว็บไซต์ WordPress ที่เน้นความเข้าใจในการทำเว็บไซต์เป็นหลัก หลักสูตรเน้นให้ลงมือปฎิบัติไปพร้อมๆ กับ ทฤษฎีเพียงเล็กน้อย